Klucze udarowe są narzędziami uniwersalnymi i nadającymi się do wielu zastosowań. Można spotkać je zarówno w ciężkim przemyśle oraz warsztacie. Kluczy udarowych przede wszystkim używa się w pracach montażowych oraz demontażowych w motoryzacji, do budowy konstrukcji stalowych bądź w obsłudze transportu.

Aby jak najlepiej dobrać klucz udarowy do danego zastosowania należy poznać zasadę jego działania. Energia kinetyczna od wirujących mas w kluczu, przekazywana jest poprzez uderzenia do wrzeciona, a następnie na złącze w formie momentu udarowego. Tak powstaje ruch klucza udarowego. Mimo że wrzeciono jest zatrzymywane po każdym uderzeniu, cykl uderzeń jest powtarzany w wyniku przyspieszenia masy nadającej tym samym odpowiednią energię do pracy narzędzia.

Moment obrotowy połączony z uderzeniem umożliwia odkręcenie przy pomocy klucza udarowego, nawet zapieczonych śrub. Wyjątkowym atutem klucza udarowego jest fakt, że nie przekazuje on udaru na rękę operatora, dzięki czemu jest wygodny i bezpieczny w użytkowaniu. Ponadto, zasilenie klucza sprężonym powietrzem, mimo że wymaga zainstalowania sprężarki w obiekcie, umożliwia doprowadzenie medium poprzez przewód i tym samym zmniejsza wagę samego narzędzia. Podstawowe wersje pneumatycznego klucza udarowego są ciągle unowocześniane, aby móc osiągać lepsze wartości parametrów i zapewniać pewną oraz bezpieczną pracę.

Główne właściwości kluczy udarowych, na które trzeba zawrócić uwagę podczas wyboru narzędzia to z pewnością moment maksymalny i stosunek jego wartości do wartości momentu roboczego. Aby zapewnić odpowiednią pracę narzędzia stosunek ten powinien wynosić maksymalnie 1/3. Taka wartość oznacza, że maksymalny spadek momentu ograniczony jest tylko do 33%. Ponadto, powinno się sprawdzać jak wykonano nasadki, przedłużki czy przeguby kluczy udarowych, ponieważ to te części odpowiadają za bezpieczeństwo użytkowania oraz żywotność. Do innych cech, które wpływają na konkretne wykorzystanie narzędzia udarowego, należy siła z jaką pracuje klucz, jego budowa oraz odporność jaką wykazuje w stosunku do warunków zewnętrznych. Jeśli narzędzie będzie miało słabą wytrzymałość na niską temperaturę, uszkodzeniu może ulec np. rękojeść klucza udarowego, co bezpośrednio przełoży się ergonomię oraz bezpieczeństwo operatora. To właśnie rękojeść narzędzia decyduje o komforcie pracy oraz możliwości zastosowania do mniejszych przestrzeni. Lepszej jakości klucze posiadają profilowanie, wypustki bądź miękkie strefy. Narzędzie udarowe przeznaczone do pracy w warsztacie powinno charakteryzować się mniejszymi wymiarami oraz odpowiednim wyważeniem, ponieważ wymaga się od niego pracy przy mniejszychniekiedy trudnodostępnych elementach.

Application in concrete – CP9541 Impact wrench (RP9541)

Klucze udarowe są jednocześnie ergonomicznymi i trwałymi narzędziami wykorzystywanymi przede wszystkim do zadań montażowych. Klucze wykazują cechy, które umożliwiają pracę zarówno w warsztacie jak i w ciężkim przemyśle. Ich mechanizm udarowy jest odpowiednio wyważonydzięki czemu operowanie narzędziem jest wygodne.  Zasilanie sprężonym powietrzem także wpływa na komfort użytkowania, ponieważ operatorzy nie odczuwają zmęczenia wynikającego z wagi narzędzia. Ponadto, klucze udarowe mają szeroki zakres mocy, a operator może regulować moment narzędzia.