Nieuchronne zmiany polskiego prawa budowlanego, podyktowane w głównej mierze wymogami, jakie przed Polską stawia Unia Europejska, zobligują nas wkrótce do właściwego ocieplenia ścian i termomodernizacji…
Czytaj dalej