Zarządzanie stacją energetyczną dziś wygląda zupełnie inaczej. Smart Grid, to inteligentne sieci energetyczne, dzięki którym można obniżyć koszty i zwiększyć efektywność procesu dostarczania usług energetycznych. Aby to osiągnąć konieczna jest ciągła modernizacja i optymalizacja wszystkich urządzeń i elementów sieci elektroenergetycznej.

Dziś niezbędne są urządzenia, w których wykorzystuje się najnowsze technologie umożliwiające współpracę z systemami zarządzania siecią energetyczną i to zarówno jej częścią przesyłową, jak i dystrybucyjną.

Duży nacisk kładzie się na automatyzację procesów, tak aby można łatwo i dynamicznie zarządzać za pomocą węzłów łączeniowych, pomiarowych i kontrolnych zlokalizowanych w różnych punktach infrastruktury energetycznej.

Dzięki temu można uzyskać logicznie połączony system i zwiększyć efektywność ekonomiczną wytwarzania energii. Aby uzyskać dobrze zautomatyzowaną sieć dystrybucyjną trzeba także zastosować inteligentne urządzenia wykonawcze, które będą wyposażone w doskonałą i sprawną automatykę zabezpieczeniową. Tu przede wszystkim istotna jest zdolność urządzeń do wykrywania zwarć, do analizowania jakości energii, ciągłego nadzorowania stanu wkładek bezpiecznikowych.

Urządzenia do dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych

Dystrybucyjne sieci energetyczne w systemie Smart Grid powinny być odpowiednio wyposażone. Podstawowym ich elementem  muszą być nowoczesne rozdzielnice SN. Powinny one mieć zainstalowany system łączników, umożliwiający zarówno lokalne, jak i zdalne zarządzanie funkcjami „załącz” i „wyłącz” w poszczególnych łącznikach.

Stan pracy musi być widoczny na stykach pomocniczych, które są zwykle instalowane na kluczowych punktach rozdzielnicy. To też jest jednym z elementów blokady logicznej, co uniemożliwia przeprowadzanie błędnych czynności łączeniowych i znacznie podnosi stopień bezpieczeństwa w czasie obsługi rozdzielnicy.

Kolejnym elementem stacji jest rozdzielnica nN, która powinna być wyposażona na odpływach w rozłączniki z możliwością kontroli stanu aparatu oraz w standardowe wkładki bezpiecznikowe. Rozdzielnica powinna także posiadać możliwość zamontowania układów pomiarowych zarówno na zasilaniu, jak i na każdym odpływie. To daje sposobność kontroli oraz bilansowania zużywanej energii przez indywidualnych odbiorców. Można też wówczas sprawnie dostarczać dane do systemu dyspozytorskiego.

Systemom Smart Grid dedykowane są też złącza kablowe SN, zwykle w obudowach betonowych ZK-SN, Dzięki nim można odgałęziać linie kablowe od ciągów. Można podpinać do nich stacje abonenckie oraz wykonywać przełączenia w sieciach dystrybucyjnych.

Warto także zwrócić uwagę na świetny system zasilania urządzeń na własne potrzeby, który oparty jest na transformatorze bezpośrednio zasilanym z szyn głównej rozdzielnicy SN. To gwarantuje autonomię całego układu, doskonale sprawdzającą się nawet w trudno dostępnych obszarach, gdzie zwykle montuje się złącza kablowe, a wszystko to doceniane jest szczególnie zimą.

Bezpieczeństwo systemów Smart Grid

Wydaje się, że największym problemem, na który należy zwrócić uwagę, jest zabezpieczenie systemów przed cyberatakami. Praca inteligentnych sieci i jej kontrola zależą zarówno od sprawnego działania pojedynczych zestawów komputerowych, jak i całych sieci.

Niezwykle ważne jest korzystanie z oprogramowania i jego zabezpieczeń, które mają niską podatność na działalność hakerów. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z faktu, że działalność cyberprzestępców na tym polu może doprowadzić do dotkliwych strat wynikających z braku zasilania różnych odbiorców.

Wyposażając systemy zarządzania stacjami energetycznymi, należy korzystać ze sprawdzonych producentów urządzeń, jak chociażby www.zpue.pl. To daje gwarancję skonfigurowania systemu według najnowszych wymagań, stawianych tego typu stacjom.