Nieuchronne zmiany polskiego prawa budowlanego, podyktowane w głównej mierze wymogami, jakie przed Polską stawia Unia Europejska, zobligują nas wkrótce do właściwego ocieplenia ścian i termomodernizacji domów i mieszkań.

Znaczna część budynków w Polsce, a szczególnie tych starszych, nie odpowiada standardom unijnym dotyczącym tzw. energochłonności (zapotrzebowaniu na energię).
Niewłaściwe ocieplenie, a czasami jego ewidentny brak, powoduje, że straty ciepła są zbyt wysokie, a co najważniejsze zmuszają właścicieli do ponoszenia niezwykle wysokich kosztów ogrzewania. Nowe przepisy mają przede wszystkim uświadomić społeczeństwu potrzebę budownictwa energooszczędnego i pokazać ewentualne korzyści płynące z termomodernizacji.

Klasyfikacja cieplna

– Z przeprowadzonych specjalistycznych audytów energetycznych wynika, że największe straty ciepła dotyczą nie ocieplonych ścian – mówi Aleksandra Witkowska, asystentka zarządu ds. marketingu w Baumit – W związku z tym zdecydowaliśmy się przygotować autorski projekt społeczny „Zobacz Ciepło”, mający uświadomić nam wszystkim, jak ważna jest termomodernizacja.
Przygotowana przez Baumit 8 stopniowa klasyfikacja energetyczna ścian zewnętrznych (od A+ do G) w pełni odpowiada przyszłym regulacjom prawnym, a wystawiane na jej podstawie tzw. karty energooszczędności, pozwolą zorientować się w kategorii energooszczędności ścian oraz porównać szacunkowe koszty eksploatacji i ogrzewania przed i po ich remoncie.

Korzyści dla wszystkich

1 stycznia 2009 roku unijna dyrektywa wejdzie w życie ( system certyfikowania powinien być wprowadzany już od 2006 roku). Wysoka energooszczędność cieplna budynku, będzie miała wpływ na jego cenę, w przypadku ewentualnej sprzedaży. Nowe regulacje zabezpieczają więc także interesy osób kupujących mieszkania, które do tej pory nie miały praktycznie żadnej możliwości zorientowania się w kosztach eksploatacyjnych nabywanego obiektu.