Wyłącznik silnikowy, zwany inaczej termikiem, pełni bardzo ważną funkcję w zakresie zabezpieczenia obwodów elektrycznych. To jednak nie jedyne zastosowanie tego osprzętu. Innym jest rozdzielanie oraz łączenie obwodów. Wybierając wyłącznik silnikowy, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów. Sprawdźcie więc, czym należy się kierować, kupując termik.

Bezpieczeństwo dla silnika

Jak wspomnieliśmy, wyłącznik silnikowy ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, przede wszystkim przez ochronę silnika oraz stycznika przed uszkodzeniem w wyniku zwarcia lub przeciążenia obwodów elektrycznych. Zastosowanie elektromechanicznego termika umożliwia niemal natychmiastowe wyłączenie zasilania, jeśli parametry znamionowe prądu ulegną niekorzystnej zmianie.

Kluczowym elementem pozwalającym prawidłowo dobrać wyłącznik silnikowy jest sprawdzenie prądu znamionowego silnika. Wartości te powinny odpowiadać zakresowi nastawczemu termika. Konieczna jest także weryfikacja natężenia maksymalnego, maksymalnej wartości napięcia – normalnej oraz granicznej, a także mocy, podawanej w kW. Dzięki temu możliwe będzie zainstalowanie wyłącznika optymalnie dopasowanego do uwarunkowań konkretnej instalacji.

Jak zabezpieczyć silnik trójfazowy?

Użytkownicy instalacji trójfazowych również mogą skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed uszkodzeniem w wyniku zwarcia czy przeciążenia obwodów. Służy do tego wyłącznik silnikowy trójfazowy, którego czas reakcji – podobnie jak jednofazowego – szacuje się w milisekundach. Dzięki temu urządzenie natychmiast odcina zasilanie, jeśli zostanie wykryte przeciążenie instalacji.

Warto wspomnieć, że wyłącznik silnikowy, zarówno w wersji jedno- jak i trójfazowej to nie tylko zabezpieczenie silników przed uszkodzeniem, ale także komfortowe ich uruchamianie i wyłączanie. Istotne jest również dopasowanie rodzaju termika do warunków, w jakich ma pracować. Urządzenia klasy IP65 cechują się dużą odpornością, w tym na zapylenie oraz podwyższoną wilgotność.

Montaż i parametryzacja wyłącznika silnikowego

Wyłącznik silnikowy powinien być montowanyprzed stycznikiem, dzięki czemu i on będzie odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Właściwie dopasowany termik, przed pierwszym uruchomieniem, należy ustawić. Najefektywniejszym sposobem jest zmierzenie poboru prądu silnika podczas jego normalnej pracy. Uzyskane wartości pozwolą na określenie parametrów wyłącznika tak, aby uzyskać optymalne zabezpieczenie instalacji.

Ustawianie wyłącznika sprowadza się do właściwego nastawienia wyzwalacza przeciążeniowego. W zależności od wybranego modelu termika, urządzenia mają różny zakres wartości, podawanych na skali, umieszczonej na obudowie. Krok ten jest o tyle istotny, że prawidłowe ustawienie wyłącznika wyklucza ryzyko uszkodzenia zwojów silnikowych, w przypadku przeciążenia instalacji.

Termik to doskonały sposób na optymalne zabezpieczenie silnika, a tym samym na ochronę przed przestojem czy kosztownymi naprawami maszyn. Decydując się na zakup urządzenia, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim wartość prądu znamionowego silnika, który ma być zabezpieczony oraz rodzaj posiadanej instalacji. To kluczowe parametry, pozwalające dopasować wyłącznik tak, aby spełnił swoją funkcję.