Jednym z podstawowych elementów wyposażenia instalacji elektrycznej jest bezpiecznik, którego zadanie polega na odcięciu dopływu prądu w sytuacji przekroczenia dopuszczalnego jego natężenia. W przeszłości do wykonania instalacji elektrycznej stosowano bezpieczniki topikowe, jednak obecnie ich miejsce zajęły bezpieczniki automatyczne. Jak zbudowany jest bezpiecznik i na czym polega jego sposób działania?

Budowa bezpiecznika

Konstrukcja bezpiecznika nie jest skomplikowana. Elementami, odpowiedzialnymi za jego prawidłowe działanie, są dwa wyzwalacze:
– zwarciowy,
– przeciążeniowy.
Wyzwalacze zwarciowe to czułe urządzenia, które reagują na zmianę pola magnetycznego, natomiast wyzwalacze przeciążeniowe odpowiadają na wysoką temperaturę obwodu spowodowaną jego przeciążeniem. Reakcją tego wyzwalacza będzie wygięcie bimetalu, stanowiącego zabezpieczenie całej instalacji. Jeśli dojdzie do przeciążenia instalacji, wyzwalacze te automatycznie odcinają dostawę prądu i przerywają obwód. Pozostałe elementy budujące bezpiecznik są nieważne z poziomu jego odpowiedniego wyboru do domowej instalacji elektrycznej.

Sposób działania bezpiecznika

Wyłącznik nadmiarowy, znany również jako bezpiecznik automatyczny – https://www.kontaktuj.pl/bezpiecznik-automatyczny-25a-ghs101-e27,29,18888,204  ma za zadanie przerwać obwód elektryczny w sytuacji przekroczenia bezpiecznego natężenia prądu. Jaka jest zasada działania bezpiecznika automatycznego? Przekroczenie dopuszczalnego natężenia prądu w obwodzie powoduje nagrzanie obwodu i wygięcie blaszki bimetalowej, która jest częścią wyzwalacza przeciążeniowego. Wygięcie blaszki powoduje otwarcie zestyku, a to prowadzi do przerwania obwodu. Moment zadziałania wyzwalacza przeciążeniowego zależy w głównej mierze od natężenia prądu czyli od wartości prądu powodującego przeciążenie. Zasada ta oznacza, że im wyższa wartość prądu przeciążeniowego, tym szybszy czas reakcji wyzwalacza. Co ważne, zadziałanie bezpiecznika automatycznego i przerwanie obwodu nie jest równoznaczne z przepaleniem bezpiecznika – można go ponownie użyć do zamknięcia obwodu.