Pręty zbrojeniowe wytwarzane są w hutach i walcowniach, które z reguły nie prowadzą sprzedaży detalicznej. Dlatego najczęściej kupuje się w składzie budowlanym lub w hurtowni wyrobów hutniczych. Stosowane na budowie nie mogą być powyginane. Dlatego należy unikać kupowania ich w kręgach. Trzeba bowiem je potem na placu budowy prostować, co może okazać się dosyć pracochłonne.

W projekcie budowlanym znajduje się zestawienie stali, w którym podane są informacje dotyczące ilości i rodzaju prętów (kształt, długość i średnicę) potrzebnych do budowy budynku. Wszelkie parametry prętów zbrojeniowych określa projektant na podstawie obliczeń i norm budowlanych, dlatego niedopuszczalne jest dokonywanie w tej kwestii jakichkolwiek samowolnych zmian. Ilość stali podana jest zazwyczaj w tonach. W zestawieniu powinny się znajdować również informacje dotyczące klasy i gatunku stali, z jakiej pręty powinny zostać wykonane. W projekcie budowlanym powinien się znajdować nie tylko wykaz stali dotyczący całego budynku, ale także oddzielnie dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Jeżeli tak nie jest, to projektant powinien wykonać zestawienie lub ślepy kosztorys (czyli bez cen) z podziałem na poszczególnych elementy konstrukcyjne, zawierający informacje o prętach potrzebnych do wykonania fundamentów, schodów, słupów czy stropu. Dzięki temu można dokonywać zakupów stali na budowę domu tylko na te elementy, których wykonanie ma nastąpić w najbliższym czasie. Zmniejszy to koszty nadmiernych zakupów, magazynowania prętów oraz ryzyko ich kradzieży.

Niektórzy dostawcy prętów zbrojeniowych są w stanie powyginać je zgodnie z projektem budowlanym lub nawet poskładać kompletne konstrukcje zbrojeniowe (w tzw. zbrojarniach), które są potem transportowane w formie prefabrykatów na plac budowy, ustawiane w szalunkach i zalewane betonem. Można również zakupić gotowe siatki zbrojeniowe (zgrzane ze sobą pręty stalowe), których wykonanie na budowie mogłoby być kłopotliwe. Siatki wykorzystywane są najczęściej do zbrojenia gładzi na stropie. Mogą być także stosowane przy wykonywaniu ścian fundamentowych. Tak przygotowane konstrukcje prętów zbrojeniowych są oczywiście droższe od kupienia nieobrobionych elementów, ale dzięki temu usprawniona jest praca na placu budowy. Zbrojarnie wyposażone są najczęściej w specjalistyczne maszyny, dzięki którym są w stanie fachowo i ściśle wg dokumentacji projektowej wykonać każdą konstrukcję zbrojeniową.