O nagłym zaniku zasilania rzadko się mysli gdy wszystko działa dobrze. Niestety – w razie nagłej i siłą rzeczy niespodziewanej awarii, potencjalne szkody mogą być spore. Dlaczego warto się przed taką sytuacją zabezpieczyć i w jaki sposób to zrobić?

Przerwa w dostawie prądu to nie tylko przerwa w pracy

Nagły zanik zasilania może się kojarzyć jedynie z chwilową utratą produktywności wśród pracowników. Niestety – to tylko jeden z potencjalnych problemów. W praktyce nagłe wyłączenie komputerów może prowadzić do utraty niezapisanych danych. Co gorsza, w niektórych przypadkach może dojść do uszkodzenia części podzespołów, co może przełożyć się na uszkodzenie także tych plików, które zostały wcześniej zapisane.

Oczywiście wyłączenie komputerów to nie wszystko. Utrata oświetlenia w niektórych przypadkach może tworzyć dodatkowe zagrożenia. Brak zasilania instalacji alarmowych to problem sam w sobie. Podobnych problemów można wymieniać jeszcze wiele. Na szczęście można się zabezpieczać na wypadek tego rodzaju incydentów – a pomogą w tym akumulatory do zasilania awaryjnego.

Akumulatory tego typu mogą służyć między innymi jako zasilanie UPS, czy do zasilania urządzeń przenośnych lub systemów automatyki.

Proste i skuteczne zabezpieczenie

Oczywiście akumulatory do zasilania awaryjnego należy dobrać do konkretnych zastosowań. W zależności od tego, ile urządzeń będzie za ich pomocą zasilanych, jakiego rodzaju będą te urządzenia (w sensie generowanego przez nie zużycia prądu) oraz jak długo będą musiały działać, potrzebne będą różne modele.

Popularnym wyborem są akumulatory MWL 100-12 oraz MWL 65-12, ale tak naprawdę najlepiej po prostu oszacować konkretne potrzeby i dopiero na tej podstawie wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie. Najlepiej takie, które będzie uwzględniać pewien margines błędu w przyjętych szacunkach – w końcu działania „na styk” mogą czasami okazać się niewystarczające. W niektórych sytuacjach można się tez zastanowić nad tym, czy nie zdecydować się na dwa akumulatory do zasilania awaryjnego.