Silnik krokowy inaczej nazywamy jest silnikiem skokowym. Impulsowe zasilanie prądem elektrycznym sprawia, że wirnik silnika przy każdym obrocie wykonuje ruch obrotowy o ustalonym kącie. Dlatego też prędkość kątowa wirnika jest identyczna jak częstotliwość impulsów, która pomnożymy przez wartość kąta obrotu wirnika podczas jednego cyklu. Ułatwia to ustalenie położenia wału silnika krokowego bez konieczności użycia specjalistycznych czujników.


Typy silników można wymienić ze względu na ich budowę i są to:

  • Silniki o zmiennej reluktancji VR

  • Silniki z magnesem trwałym PM

  • Silniki hybrydowe HB


Silnik o zmiennej reluktancji –
na jeden biegun stojana przypada jeden ząb wirnika i takie, gdzie na jeden biegun stojana przypada kilka zębów wirnika. Oba warianty mogą być w wariancie symetrycznym lub niesymetrycznym. Budowa symetryczna uzwojenia dwóch przeciwległych biegunów tworzy pasmo, a budowa niesymetryczna powoduje, że całe pasmo jest zlokalizowane na jednym biegunie. Chodzi tu o wykorzystanie momentu reluktancyjnego. Silnik taki ma rotor o wielu zębach z miękkiej stali i uzwojony stojan. Uzwojenia mają zasilan9ie prądu stałego i w tym momencie bieguny stają się namagnesowane. Ruch powoduje przyciąganie zębów rotora przez zasilanie bieguny stojana.


Silnik z magnesem trwałym –
w tym przypadku wyróżnia się wersję jednosegmentową i wielosegmentową. Silnik jednosegmentowy ma bieguny jawne lub utajone. Ich podział rozróżniamy również ze względu na magnesowanie osiowe lub promieniowe. Silnik krokowy z czynnym wirnikiem można tez nazwać silnikiem kubkowym – silnik wytwarza strumień magnetyczny, a stojan uzwojenie sterujące. Magnesy w tym wirniku silnika są trwałe, a on sam jest względnie tani i ma niską rozdzielczość, czyli ok. 24-48 kroków na obrót. Rotor silnika nie ma zębów, ale jest namagnesowany przemiennie biegunami S i N w ten sposób, że wpływają na zwiększenie indukcji magnetycznej.


Silnik hybrydowy –
to już wyższa półka cenowa, ale za to takie silniki mają dużo lepsze parametry szybkości i rozdzielczości. Magnes trwały, znajdujący się na wirniku lub stojanie, wytwarza w tym samym czasie biegunowy strumień magnetyczny, zamykany w obwodzie magnetycznym: stojan-szczelina powietrzna-wirnik. Kiedy stojan zostanie zasilony impulsem sterującym to wzbudzony strumień magnetyczny dodaje się do strumienia magnesów trwałych, pod drugim natomiast odejmuje się. Wirnik zyskuje taki ruch, aby osie zębów stojana i wirnika bieguna nałożyły się na siebie. Silnik hybrydowy to doskonały przykład połączenia zalet tego ze zmienną reluktancją i tego z magnesem stałym. Rotor silnika ma kilka zębów, a także magnesy znajdujące się wokół osi.


Silniki krokowe i sterowniki silników krokowych dostępne są pod adresem: https://www.akcesoria.cnc.info.pl/81-automatyka/silniki-krokowe


Silniki krokowe dzielą się również ze względu na sposób sterowania i tu występują dwie grupy: unipolarne i bipolarne. Różnią najprościej mówiąc polega na innym podłączeniu cewek silnika, czyli tez innym sterowaniem. Zasadę ich działania najlepiej opisują rysunki, które można znaleźć na forach internetowych lub stronach z takimi silnikami. Są przejrzyste i łatwe do zrozumienia.