Współcześnie stosowane rury wodociągowe mają stosunkowo niewielką średnicę (z reguły od 16 do 30 mm). Średnice rur stosowanych w jednej instalacji wodociągowej powinny być stopniowane. Na odcinku od źródła zasilania (hydroforu lub wodomierza) należy zastosować rury o największej średnicy (25-32 mm). Natomiast pozostałe odcinki instalacji wodociągowej należy wykonywać z rur o średnicy 20 mm (piony) i 16 mm (poziomy).

Wymianę instalacji wodociągowej należy rozpocząć od wytyczenia linii jej przebiegu pomiędzy odbiornikami wody, a źródłem zasilania. Trasa przebiegu rur powinna być jak najkrótsza, ponieważ nadmierna długość powoduje spadki ciśnienia oraz straty termiczne przy przesyłaniu wody ciepłej.

Najprostszym sposobem rozprowadzania rur jest ułożenie ich w kanałach przypodłogowych (biegnących wzdłuż ścian), w których mieszczą się także rury kanalizacyjne. W domach podpiwniczonych rury można także umieścić w piwnicy pod sufitem, a w stropie wykuć otwory na przepusty do odbiorników. Jedynie krótkie odcinki rur doprowadzające wodę do samych odbiorników umieszcza się robiąc bruzdy pod tynkiem.

Rury prowadzące wodę w instalacji wodociągowej często przebiegają wmurowane w ścianę. Ich ewentualne usunięcie wiąże się często z potrzebą kucia, zrywania glazury, co zdecydowanie podnosi koszty całego remontu. Mając to na uwadze przy podejmowaniu decyzji o wymianie instalacji wodociągowej, warto rozważyć, czy jest konieczne usuwanie starych rur. Jeżeli tylko nie będą one kolidować z przebiegiem nowej instalacji, to mogą pozostać w ścianie.
W remontowanych instalacjach wodociągowych rury można poprowadzić w jednym z dwóch systemów:

  • trójnikowym – w miejscach zaprojektowanych na rozgałęzienie pionu montowane są trójniki umożliwiające doprowadzenie wody do poszczególnych odbiorników;
  • rozdzielaczowym – do rozdzielaczy rozmieszczonych na poszczególnych kondygnacjach podłącza się indywidualnie wszystkie znajdujące się na tej kondygnacji odbiorniki wody. Tego typu montaż sprawdza się przede wszystkim w rozległych instalacjach, w których odbiorniki wody są znacznie od siebie oddalone oraz w instalacjach z rurami prowadzonymi w podłodze.

Nową instalację wodociągową najlepiej jest wykonać z rur warstwowych tworzywowych typu Pex-Al-Pex. Można je w dowolny sposób wyginać, co znacznie ułatwia ich ułożenie oraz ogranicza potrzebę stosowania złączek i kolanek. Ich zaletą jest także możliwość montażu bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi, cz też wielokrotnego demontowania połączeń (w przypadku wadliwego ułożenia).