Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy B stanowią największą grupę tych urządzeń i ochraniają sieć przez bezpośrednim uderzeniem pioruna. Klasa C redukuje napięcie powodowane procesami łączeniowymi. Ochronniki klasy B+C chronią sąsiednie budynki dla linii z zainstalowanym urządzeniem. Odgromniki klasy D natomiast dbają o najczulsze odbiorniki, np. komputerowe lub audiowizualne.

Podstawowe rodzaje ograniczników przepięć

Ochronniki przepięciowe (odgromniki) służą do ochrony sprzętu elektrycznego przed nadmiernym napięciem oraz ograniczają wartość prądu następczego. Przepięcie powstaje na skutek wyłączania linii napowietrznej lub w przypadku wyładowania atmosferycznego w postaci pioruna. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B (typu 1) ochrania sieć elektryczną przed bezpośrednim uderzeniem w linie zasilającą oraz odprowadzają napięcie do uziomu. Ochronnik iskierkowy może wytrzymać wielokrotny przepływ prądu z pioruna nie powodując uszkodzeń. Zwykle to urządzenie jest montowane na początku instalacji zasilanej z linii kablowej. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy B+C (1+2) chronią przed uderzeniami piorunów w budynki w linii sąsiadującej z miejscem zainstalowania ochronnika. Ten rodzaj urządzeń montuje się przed licznikiem, aby ochronić układ pomiarowy. Zabezpieczenia klasy C (typ 2) zostały skonstruowane w celu ochrony przed przepięciem spowodowanym procesami łączeniowymi w sieci elektrycznej. Te urządzenia odpowiadają też za redukcję napięcia powstałego w wyniku włączenia lub wyłączenia zabezpieczeń instalacji. Klasę D natomiast stosuje się do ochrony sprzętu komputerowego i audiowizualnego przed przepięciem. To urządzenie instaluje się przy najbardziej czułych odbiornikach oraz w przypadku nieokreślonej odporności udarowej sprzętu.

Przemysłowe ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć są instalowane w miejscach przemysłowych, które mogą być zagrożone wybuchem. Urządzenia montuje się bezpośrednio w dławiku obiektowym dla urządzenia pomiarowego. Występuje też wersja wkręcana, która służy do równoległego podłączenia zabezpieczenia przepięciowego w wejściu przewodów. Ten mechanizm powoduje, że nie wystąpi dodatkowy opór w obwodzie. Dzięki jednemu modułowi chroniącemu przed przepięciem można zabezpieczyć linie sygnałowe i zasilające jednocześnie. Do urządzenia dołącza się też gazowy iskiernik trójbiegunowy oraz szybki stopień krzemowy.