Ze względu na wydajność wykonania oraz skuteczność pale CFA znajdują zastosowanie w wielu branżach budowlanych. Wzmacniają konstrukcję i stabilizują podłoże, są też wykorzystywane jako fundament pod panele akustyczne oraz przy budowie dróg bądź mostów. W dużym uproszczeniu technologia ta polega na nawierceniu dołu w gruncie i zalaniu jego wnętrza betonem. Ale co wyróżnia pale CFA i skąd tak duże zapotrzebowanie na urządzenia pozwalające je wykonać?

Formowanie Świdrem Ciągłym – charakterystyka

Standardowy pal posiada długość 20 m i przekrój od 40 cm do 120 cm, choć w Wielkiej Brytanii wykorzystuje się w pełni uzbrojone pale 30 m/150 cm. W porównaniu do innych pali formowanych w gruncie, CFA znoszą większe obciążenia przy tych samych parametrach (nawet do 7500 kN). Ponadto pale CFA są tańsze w wykonaniu i bardziej uniwersalne, gdyż nadają się zarówno na grunty gliniaste, jak i piaszczyste, pyliste czy żwirowe. Mogą być również umieszczane w warstwie wodonośnej bez użycia osłony rurowej i zawiesiny bentonitowej. W trakcie wiercenia pali nie ma efektu drgań, wstrząsów czy nadmiernego hałasu, co pozwala zastosować je również w bliskim sąsiedztwie innych budowli. Do wykonywania pali CFA służą świdry ciągłe osadzone na przewodzie rdzeniowym oferowane m.in. przez firmę staltechnika.pl.

Pale CFA – zastosowanie i technologia

Elementy formowane świdrem ciągłym wykorzystywane są do budowy fundamentów i ścian palowych (sąsiadujących, blokujących oraz siecznych), zwłaszcza na gruntach twardo plastycznych i wysoko zagęszczonych. Wykonanie jednego pala zajmuje ok. 30 minut – w tym czasie przeprowadza się odwiert, a powstały dół wypełnia się mieszanką betonową i stalowym zbrojeniem. Podnoszenie świdra i betonowanie odbywa się jednocześnie, dzięki czemu pale CFA są szczelnie wypełnione i doskonale przystają do gruntu. Ponadto urządzenia do konstrukcji pali (palownice) mają możliwość rejestrowania parametrów technicznych pala, w tym lokalizacji, głębokości, średnicy, zużycia mieszanki betonowej, czasu wiercenia i formowania, ciśnienia instalacji.