Tungest Inert Gas, czyli w skrócie TIG, to popularna metoda spawania, która polega na tym, że przy pomocy nietopliwej elektrody wolframowej wytwarza się łuk elektryczny w osłonie gazu obojętnego. Brzmi skomplikowanie? Nic bardziej mylnego! Spawanie metodą TIG jest proste nie tylko dla wtajemniczonych.

Cała metoda TIG opiera się na łuku spawalniczymi, który występuje między elektrodą a materiałowym spawanym i topi fragment materiału. Nie trzeba stosować tu materiału dodatkowego, natomiast wszystkie elementy można łączyć po przetopieniu rowka spawalniczego. Bardzo ważne w metodzie spawania TIG jest otoczenie gazu ochronnego, który jest chemicznie obojętny, najczęściej jest to hel albo argon. Gaz ochronny wydobywa się z dyszy uchwytu elektrodowego, jest jednocześnie gazem osłonowym, który chroni elektrodę i spoinę przed utlenieniem. W żaden sposób też gaz ochronny, argon albo hel, nie ma wpływu na cały proces metalurgiczny, czyli spawanie. Spawanie metodą TIG najlepiej przedstawiają techniczne rysunki schematu spawania, które wyróżniają poszczególne elementy urządzenia i wytwarzających się sił. Jak każdy proces metalurgiczny spawanie TIG ma swoje wady i zalety.

Spawanie elektrodą nietopliwą, czyli metodą TIG – zalety

– to bardzo uniwersalna metoda, którą można spawać praktycznie niemal wszystkie stopy i metale, także we wszystkich pozycjach,
– TIG pozwala na spawanie bardzo cienkich blach, już od około 5 mm,
– spawanie TIG stawia na czystość spoiny,
– wysoka jakość spawania,
– ciekły metal nie rozpryskuje się w trakcie procesu spawania,
– łatwa kontrola nad ilością ciepła, materiałem dodatkowym i jeziorkiem spawalniczym w trakcie spawania,
– bardzo łatwe opanowanie spawania przez każdego spawacza w różnych pozycjach.

Spawanie metodą TIG, czyli elektrodą nietopliwą – wady:

– w wielu przypadkach jakość spoin zależy od umiejętności spawacza i jego zdolności manualnych, dlatego też wszystko zależy tutaj od doświadczenia i dokładności,
– mała wydajność spawania, szczególnie w procesie spawania grubszych elementów,
– niewielka prędkość procesu spawania,
– zakłócenia pracy innych urządzeń elektronicznych przez jonizator, który zajarza łuk spawalniczy, dlatego też spawanie metodą TIG w opcji idealnej powinno odbywać się w środowisku odizolowanym, ale w nie zawsze jest to możliwe.

TIG pozwala na uzyskanie spoiny, którą będzie wyróżniać czysta i wysoka jakość. Ponieważ eliminowane są zanieczyszczenia, które mogą dostać się do spoiny. Najczęściej jednak stosuję się metodę spawania TIG, czyli elektrodą nietopliwą, w przypadku stali nierdzewnych, a także innych stali wysokostopowych oraz różnego rodzaju materiałów, między innymi:

– aluminium,
– miedzi,
– tytanu,
– niklu,
– stopów powyższych materiałów.

Często spawanie metodą TIG wykorzystywane jest przy produkcji i montażu rur i rurociągów, bardzo chętnie korzysta się z nich w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w: przemyśle samochodowym, przemyśle lotniczym, przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym.

Technika spawania metodą TIG nie jest jakoś szczególnie skomplikowana, ale wymaga wprawy, zdolności manualnych i podstawowych informacji na temat przebiegu schematu spawania. Bardzo ważne jest, żeby dobrać odpowiednie parametry spawania przed przystąpieniem do całego procesu spawania. Na samym początku zostaje zainicjowany łuk elektryczny, którego inicjacja pojawia się po potarciu elektrodą wolframową w materiał spawany albo bezdotykowo za pomocą układu jonizatora. Metoda spawania TIG zakłada, że układ spawalniczy wymaga pchania tylko jedną ręką, natomiast druga ręka ma podawać materiał dodatkowy w postaci pręta. To tutaj wymagana jest duża wprawa, ponieważ ręczne podawanie spoiwa jest przerywane. Wtedy, kiedy materiał jest wstępnie nagrzany, dosuwa się pręt w jeziorko uchwytem, a odsuwa się pręt i przesuwa łuk w kierunku łuku spawania.

Jeśli chcemy, żeby spawanie metodą TIG było estetyczne, to należy usunąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, przede wszystkim tlenki, rdzę, zgorzelinę, smary farby, z brzegów spawanych, Można w tym celu zastosować metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne. Wspomniano już, że metoda TIG można spawać we wszystkich kierunkach, a samo spawanie może być ręczne, półautomatyczne lub też automatyczne. W trakcie spawania brzegi źle przygotowane, na przykład źle oczyszczone, mogą ulec deformacji i odkształceniu. Warto więc odpowiednio przygotować wszystkie brzegi, które mają być spawane. Żeby uniknąć odkształcenia kątowego złącza, które bardzo często pojawia się przy spawaniu cienkich blach, można zastosować odkształcanie brzegów tych blach w takim kącie, żeby naprężenia spawalnicze sprawiły, że samo złącze po spawaniu będzie płaskie.

Autor artykułu
Artykuł przygotowany we współpracy ze sklepem www.Eltrex.net.pl specjalizującym się w sprzedaży migomatów, spawarek i akcesoriów do nich.