Częstsze sprawdzanie warunków pracy w budownictwie, górnictwie oraz rolnictwie zapowiada Państwowa Inspekcja Pracy. Pod lupą znajdzie się szczególnie pierwsza z wymienionych gałęzi gospodarki – rozbudowa stadionów i infrastruktury, związana z organizacją mistrzostw Euro 2012 lada chwila uczyni z polskich miast wielkie place budowy. Tymczasem… wiele tysięcy wykwalifikowanych robotników wyjechało do pracy za granicą, a na ich miejsce zatrudniane bywają zupełnie przypadkowe osoby.

Mimo iż w ostatnim czasie blisko dwukrotnie wzrosły zarobki zarządców nieruchomości, firm deweloperskich oraz wykonawców budowlanych, a analitycy przewidują dalsze tendencje zwyżkowe w tych dziedzinach, znalezienie prawdziwego fachowca budowlanego staje się coraz trudniejsze. Diametralna zmiana sytuacji wiąże się ściśle z masowymi wyjazdami zarobkowymi do Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Wzrost pensji pracowników branży budowlanej nie zawsze znajduje jednak przełożenie na kompetencje zatrudnianych w tym sektorze osób. Często budownictwem zajmują się ludzie bez jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Ich niekompetencja może okazać się niezwykle kłopotliwa dla pracodawców. I nie chodzi tutaj wyłącznie o zbyt duże zużycie materiałów ze względu na brak wprawy, doświadczenia zawodowego lub niewłaściwe metody pracy. Prawdziwym problemem może się stać ciągłe popadanie w konflikt z prawem na skutek nieprawidłowego wykonywania prac zleconych.

W takiej sytuacji przedsiębiorcy narażeni są na wiele problemów prawnych: dochodzenie odszkodowań, sprawy z zakresu prawa pracy, a nawet karne, kwestie związane z naliczaniem i opłatą podstawowych świadczeń socjalnych… Wychodząc naprzeciw takim wymaganiom rynkowym, towarzystwa ubezpieczeniowe tworzą oferty zapewniające kompleksową ochronę prawną w tym zakresie – mówi Bartłomiej Janyga z Grupy Concordia. – Przykładem takiego pakietu jest Euroadwokat Biznes Plus, pomagający dochodzić swoich praw w sytuacjach, gdy np. z sąsiedniej nieruchomości do magazynu klienta przedostaje się wilgoć, niszcząc zgromadzony materiał.

Pakiet przydaje się również wówczas, gdy dostawca uszkodzi swoim samochodem należący do przedsiębiorcy wózek widłowy albo firma budowlana prowadząca prace na sąsiadującej nieruchomości, uszkodzi trakcję elektryczną, uniemożliwiając ubezpieczonemu kontynuowanie pracy. Ochrona obejmuje także sytuacje, gdy bezprawna decyzja administracyjna naraża firmę na straty, a także – zdarzenia związane z rzekomym naruszeniem przepisów prawa ochrony środowiska.

Ochrona prawna obejmuje też dochodzenie odszkodowań oraz pojazdy przedsiębiorcy, m.in. samochody osobowe, samochody mieszkalne lub przyczepy, pojazdy typu kombi, samochody dostawcze oraz ciężarowe o ładowności do czterech ton, tak niezbędne do transportu materiałów budowlanych – wylicza Bartłomiej Janyga – Ubezpieczenie może zostać rozszerzone również na inne pojazdy. Nie musi się to jednak wiązać z dodatkowymi składkami ubezpieczeniowymi. Zależy jedynie od oceny ryzyka.

Przedsiębiorca wybierający powyższy pakiet ubezpieczeń, ma możliwość otrzymania kompleksowej ochrony prawnej w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego
i karnego. Zyskuje fachową pomoc doradczą adwokata. Na wniosek może także otrzymać OP umów (umowy pomocnicze) i OP prawa podatkowego. Dla biznesmenów dostępne są także świadczenia dodatkowe (indywidualna ocena ryzyka).